Pomniki przyrody w Bieszczadach – promowanie lokalnej kultury

Redakcja

28 marca, 2024

Tarnica – pomnik przyrody w Bieszczadach

Tarnica to najsłynniejszy bieszczadzki wąwóz. Jest to jeden z największych wąwozów piaskowcowych w Europie, znajdujący się w południowo-zachodniej części Polski. Wąwóz ma około 270 metrów głębokości i około 1,5 kilometra długości. Tarnica powstała w wyniku erozji osadów piaskowcowych. Wąwóz jest bardzo piękny i imponujący, z bogatą roślinnością. Wąwóz słynie również z odkryć geologicznych i paleontologicznych. Znajdują się tu liczne znaleziska kopalnych drzew, roślin i gatunków owadów. Tarnica jest także siedliskiem rzadkich gatunków zwierząt, takich jak bocian czarny, puchacz i zając karpacki. Wąwóz jest chroniony jako pomnik przyrody od 1962 roku.

Przełęcz Wyżniańska – pomnik przyrody w Bieszczadach

Przełęcz Wyżniańska jest najwyższym punktem Bieszczad, położonym w południowo-zachodniej części Polski. Jest to również jeden z najważniejszych pomników przyrody w Bieszczadach. Najwyższy punkt Bieszczad znajduje się na wysokości 982 m n.p.m.. Znajduje się w powiecie ustrzyckim, w gminie Ustrzyki Dolne. Przełęcz jest niską przełęczą górską łączącą dwa regiony: Ustrzycki i Rzeszowski. Jest to ważny szlak komunikacyjny i jedyny w Bieszczadach. Mogą z niej korzystać turyści, rowerzyści i wędrowcy. Przełęcz Wyżniańska i jej okolice to miejsce występowania rzadkich roślin. Fakt ten świadczy o znaczeniu i szczególnej wartości tego obszaru. Z tego powodu od 1965 r. miejsce to jest chronione jako pomnik przyrody.
biesczadzkie pomniki przyrody

Pomniki przyrody na terenie Bieszczad

Bieszczady są miejscem, gdzie spotykają się biokulturowe regiony Karpat i Podkarpacia. Jednocześnie są to miejsca, gdzie spotykają się kultury Wschodu i Zachodu, gdzie przeszłość łączy się z teraźniejszością, a dziedzictwo kulturowe z przyrodniczym. Bieszczady mają bogatą, barwną historię, która znajduje odzwierciedlenie zarówno w architekturze, jak i w przyrodzie. Na przykład ruiny zamku Ostróg (najważniejszego zabytku historycznego w Bieszczadach) są świadectwem walk, jakie toczyły się na tym terenie przez stulecia. Jednocześnie lasy w Bieszczadach są domem dla wielu rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Bieszczady to miejsce, w którym spotyka się przeszłość z teraźniejszością. To miejsca, gdzie spotykają się kultury Wschodu i Zachodu, gdzie spotykają się przeszłość i teraźniejszość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Obszar ten jest zamieszkiwany od epoki kamiennej. Obecnie duża część mieszkających tu ludzi to potomkowie pierwszych osadników. Zachowali oni swój styl życia, kulturę i obyczaje. Dzięki temu Bieszczady są bardzo ciekawym miejscem, gdzie środowisko naturalne i lokalna kultura są zachowane i chronione. Jednocześnie przeszłość i teraźniejszość Bieszczad ma ogromny potencjał rozwoju i zwiększenia liczby turystów. Możemy to osiągnąć poprzez tworzenie Ścieżek Edukacji Przyrodniczej.

Polecane: