Igor Kwiatkowski to postać, która zasługuje na miano...